תכניות לימוד

 

ולבסוף נסיים

 בפרוייקט משותף

 (שישה שיעורים)