top of page

מרכז למעצבי העתיד

אומנות דיגיטלית בתלת מימד

לימודי עיצוב מידול והדמייה לילדים ונוער
ArtFactory Logo  line.png

דרך קלה ומהנה לימודי עיצוב, הדמייה דיגיטלית והדפסה תלת מימדית.

במרכז נלמד לעצב בסביבת תלת מימד. נלמד להפעיל תוכנה המסוגלת לייצר מודלים תלת מימדיים ונתנסה במידול ראשוני ובסיסי, נבין נבין מהו שיכפול, כיצד מגדילים ומקטינים פרופורציות במרחב בו אין גודל, נבצע החסרת אובייקטים בתוך מודל ועוד.

במפגשים ניצור מספר מודלים ברמת מורכבות עולה, תוך עידוד גישה חקרנית, יצירתית ועבודת צוות. נדבר על הדמיה מדעית, נלמד ונשכלל מיומנויות של שירטוט ודגימה ונתנסה בטכניקות עיצוביות שונות. לאורך השיעורים נדון בנושאים כגון פרספקטיבה, תפאורה ורקע, נקדם מיומנויות של עבודת צוות וחלוקת תפקידים ונתוודע אל ממשקים לתחומים אחרים. הקורס ילווה כל העת בדוגמאות מעולמות תוכן שונים. תרגלים בנוים בשלבי קושי עולים הבונים את תחושת העצמה והגברת הערך עצמי של היוצרים הצעירים. כלי העבודה למעצבי העתיד.

לימודים בקבוצות קטנות (בוידאו צ׳ט - שיחות זום)

עבודה משותפת בחללי עבודה וירטואלים (״אגז חול״) ברשת

יצירת מודלים מודפסים והדמייה תלת מימדית

*כרזה אישית * קומיקס * חפצים בעיצוב אישי * משחקים *
Screen Shot 2021-05-07 at 11.02.26.png

שיעורים וקורסים בלמידה מרחוק